Shirakawa-go

Ogimachi, Shirakawa-go
Vista de Ogimachi, Shirakawa-go